Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego

W skład zespołu wchodzą następujące placówki:
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego
Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego


ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
(22) 277 15 00
sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

Dyrektor: mgr Ewelina Jankowska
http:// kostka-potocki.edu.pl