SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 im. Wandy Rutkiewiczul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
(22)842-93-60, 842-98-55
sekretariat@sp300.edu.pl; administracja@sp300.edu.pl

Dyrektor: Anna Jaczewska
Wicedyrektor Liceum: Wioletta Ossowska
Wicedyrektor Wioletta Dembna
Wicedyrektor : Joanna Puc
http:// kostka-potocki.edu.pl