Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.216.2021.MPR

6 sierpnia 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy DBFO-XV.261.216.2021.MPR.

Data składania ofert – do 18.08.2021 r. r. do godziny 12:00.

 

Skip to content