Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego DBFO-PZP/ZO/10/2022

15 września 2022

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Informacja dodatkowa – funkcja BitLocker

 


Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert – do 11.10.2022 r. do godziny 13:00

 


Zmiana terminu składania ofert – do 07.10.2022 r. do godziny 13:00

 


Zmiana terminu składania ofert – do 07.10.2022 r. do godziny 13:00

 


Zmiana terminu składania ofert – do 30.09.2022 r. do godziny 13:00

 


Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Data składania ofert – do 23.09.2022 r. do godziny 12:00.

Skip to content