Zamówienie na dostawę środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 2022/BZP 00106561/01

– termin składania ofert do 29.04.2022 r. do godz. 12:00


Informacja o dokonaniu czynności powtórzonych, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


Zawiadomienie o wyborze oferty


Informacja z otwarcia ofert


Środki czystości – środki na sfinansowanie


Wyjaśnienie treści SWZ


Załącznik do SWZ – Formularze cenowe_uaktualnione


Zmiana treści SWZ – przesunięcie terminu składania ofert

Załącznik do SWZ – Formularze cenowe_uaktualnione

Zmiana treści SWZ – przesunięcie terminu składania ofert

Zamówienie na dostawę środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 2022/BZP 00106561/01

Może Ci się również spodoba