Zamówienie na dostawę gazu dla placówek oświatowych 2021/S 060-149353

26 marca 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st Warszawy: Zamówienie na dostawę gazu dla placówek oświatowych 2021/S 060-149353

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
Informacja z otwarcia ofert

 

 
Kwota zamówienia na dostawę paliwa gazowego

 

 
Wyjaśnienie treści SWZ

 

 
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

 
Zmiana treści SWZ – przesunięcie terminu składania ofert

 

 
Zamówienie na dostawę gazu dla placówek oświatowych 2021/S 060-149353

 

Skip to content