Zamówienie na dostawę ciepła dla SP400 598332-N-2020

16 października 2020

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st Warszawy: Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 400 (ul. Rzeczypospolitej 23B, 02-972 Warszawa)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

OŚWIADCZENIE o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wyjaśnienie do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy z dnia 16/10/2020

Skip to content