Zamówienie 579754-N-2020

1 września 2020

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st Warszawy: Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 400 (ul. Rzeczypospolitej 23B, 02-972 Warszawa)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert

OŚWIADCZENIE o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

WYJAŚNIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy  z dnia 01/09/2020

Skip to content