Zamówienie 070-166333

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OŚWIADCZENIE o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Informacja z otwarcia ofert

 
Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 070-166333
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08/04/2020
Dostawy

 

WYJAŚNIENIA

 

Może Ci się również spodoba