Zamówienia Plany 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidziany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidziany termin wszczęcia postępowania
1 2 3 4 5
1. DOSTAWY
1.1.1 Zakup środków czystości Tryb podstawowy 900 000,00zł I/II kwartał 2022r.
1.1.2 Zakup papieru ksero Tryb podstawowy 150 000,00zł I/II kwartał 2022r.
1.1.3 Zakup komputerów Tryb podstawowy 50 000,00zł III/IV kwartał 2022r.
2. USŁUGI
1.2.1

Może Ci się również spodoba