Uchwały

 1. Uchwała nr  XXXII/990/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 02 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół i placówek oświatowych.
 2. Uchwała nr XXXII/989/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 02 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.
 3. Uchwała nr XXVII/798/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 4. Uchwała nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach ze zm.(tekst jednolity – Uchwała nr LXXXIV/2162/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r.)
 5. Uchwała nr LXXXIX/2643/2010Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności w charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199 poz. 5645 ze zm.)
 6. Uchwała nr LXXVII/2375/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych m. st. Warszawy ze zm.
 7. Uchwała nr LXIII/1979/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na dostawę energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody, na odprowadzanie ścieków, świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych.
 8. Uchwała nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57 z 25 kwietnia 2009 r. poz. 1447 ze zm.). (tekst jednolity uchwała nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 05 lipca 2012 r.)
 9. Uchwała nr LII/1582/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64 z 6 maja 2009 r., poz. 1720).
 10. Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX.I.0911/39/09 z dnia 11 maja 2009 r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 6 i § 7 ust. 3 uchwały nr LII/1582/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 11. Uchwała nr LIV/1937/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Skip to content