Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24


al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa
(22) 858 20 29, (22) 657 72 49
24@poradniawilanow.pl

Dyrektor Poradni: Ewa Sobocka
Wicedyrektor Poradni: Anna Leszczyńska
http:// www.poradniawilanow.pl