Zamówienia Plany 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidziany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidziany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji 1 2 3 4 5 6 7 1. […]

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego DBFO-XV.261.379.2020.MPR

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert – do 21.12.2020 r. do godziny 12:00 „Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz 1. Zapytanie ofertowe komputery i akcesoria Pobierz 2. Zał.nr 1 – Opis zamówienia Pobierz 3. Zał.nr […]

Czytaj dalej…

Zamówienie na szczepienia p/grypie 4 (DBFO-XV.0261.342.2020.MPR)

Świadczenie usług medycznych – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 dla pracowników szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert – do 23 listopada 2020 r. do godziny 15:00. „Zapytanie ofertowe – szczepienia profilaktyczne p/ grypie” 1. Zapytanie ofertowe Pobierz 2. Umowa na szczepienie […]

Czytaj dalej…

Zamówienie na dostawę ciepła dla SP400 598332-N-2020

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st Warszawy: Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 400 (ul. Rzeczypospolitej 23B, 02-972 Warszawa) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZawiadomieniePobierz Informacja z otwarcia ofert Informacja Pobierz OŚWIADCZENIE o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie Pobierz Wyjaśnienie do SIWZ Wyjaśnienie Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu – […]

Czytaj dalej…

Zamówienie na szczepienia p/grypie 3 (DBFO-XV.0261. 321.2020.MPR)

Świadczenie usług medycznych – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 dla pracowników szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert – do 6 listopada 2020 r. do godziny 15:00. „Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego” Unieważnienie zapytania ofertowego Pobierz „Zapytanie ofertowe – szczepienia profilaktyczne p/ […]

Czytaj dalej…

Zamówienie na szczepienia p/grypie 2 (DBFO-XV.0261. 297.2020.MPR)

Świadczenie usług medycznych – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 dla pracowników szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert – do 12 października 2020 r. do godziny 15:00. „Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego” Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowegoPobierz „Zapytanie ofertowe – szczepienia profilaktyczne […]

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert – do 15.10.2020 r. do godziny 15:30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych Zapytanie ofertowePobierz Opis zamówieniaPobierz Formularz cenowyPobierz Szczegółowy formularz cenowyPobierz UmowaPobierz Klauzula […]

Czytaj dalej…

Zamówienie na szczepienia p/grypie (DBFO-XV.0261. 287.2020.MPR)

Świadczenie usług medycznych – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 dla pracowników szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert – do 25 września 2020 r. do godziny 15:00. Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowegoPobierz „Zapytanie ofertowe – szczepienia profilaktyczne p/ grypie” 1. Zapytanie ofertowe […]

Czytaj dalej…

Zamówienie 579754-N-2020

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st Warszawy: Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 400 (ul. Rzeczypospolitej 23B, 02-972 Warszawa) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zawiadomienie Pobierz Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert Pobierz OŚWIADCZENIE o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności Pobierz WYJAŚNIENIA Wyjaśnienie do SIWZPobierz […]

Czytaj dalej…

Skip to content