Kategoria: zamówienia publiczne

kategooria zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego DBFO-PZP/ZO/10/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego DBFO-PZP/ZO/10/2022

  Zmiana terminu składania ofert – do 30.09.2022 r. do godziny 13:00 1. Zmiana terminu składania ofert Pobierz   Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert...

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.97.2022.MPR

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.97.2022.MPR

Data składania ofert – do 20.05.2022 r. r. do godziny 12:00   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów...

Zamówienie na dostawę papieru kserograficznego dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy DBFO-PZP/ZO/03/2022

Zamówienie na dostawę papieru kserograficznego dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy DBFO-PZP/ZO/03/2022

– termin składania ofert do 22.04.2022 r. do godz. 12:00   Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze ofertyPobierz   Uzupełnienie OPZ – papier xero Uzupełnienie OPZ – papier xeroPobierz Zamówienie na dostawę papieru...

Zamówienie na dostawę środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 2022/BZP 00106561/01

Zamówienie na dostawę środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 2022/BZP 00106561/01

– termin składania ofert do 29.04.2022 r. do godz. 12:00 Informacja o dokonaniu czynności powtórzonych, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania Informacja o dokonaniu… Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty Pobierz Informacja...

Zamówienia Plany 2022

Zamówienia Plany 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidziany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna...

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.216.2021.MPR

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.216.2021.MPR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zapytanie ofertowe dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy DBFO-XV.261.216.2021.MPR. Data składania ofert –...

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego (serwer) DBFO-XV.261.205.2021.MPR

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego (serwer) DBFO-XV.261.205.2021.MPR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego (serwer) dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy DBFO-XV.261.205.2021.MPR. Data składania ofert – do 13.08.2021 r....

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.163.2021.MPR

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.163.2021.MPR

  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego   Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowegoPobierz   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz   Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.163.2021.MPR  ...

Zapytanie ofertowe dot. przeniesienia praw autorskich DBFO-XV.261.155.2021.MPR

Zapytanie ofertowe dot. przeniesienia praw autorskich DBFO-XV.261.155.2021.MPR

  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego   Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego Pobierz   Zapytanie ofertowe dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy DBFO-XV.261.155.2021.MPR  ...

Zamówienie na dostawę gazu dla placówek oświatowych 2021/S 060-149353

Zamówienie na dostawę gazu dla placówek oświatowych 2021/S 060-149353

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st Warszawy: Zamówienie na dostawę gazu dla placówek oświatowych 2021/S 060-149353   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz   Informacja z otwarcia ofert  ...