Zamówienia Plany 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidziany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidziany termin wszczęcia postępowania 1 2 3 4 5 1. DOSTAWY 1.1.1 Zakup środków czystości Tryb podstawowy 900 000,00zł […]

Czytaj dalej…

Pracownik ds księgowości ogł nr 1/2022

Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 1/2022 Pracownik ds księgowości   Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 1/2022 Pracownik ds księgowościPobierz 1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 27.01.2022 roku roku NABÓR DBFO nr 1/2022Pobierz Oświadczenie (załącznik)Pobierz […]

Czytaj dalej…

Inspektor Ochrony Danych IOD ogł. nr 5/2021

Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 5/2021 Inspektor Ochrony Danych   Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 5/2021 Inspektor Ochrony DanychPobierz 1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 14.10.2021 roku roku NABÓR DBFO nr 5/2021Pobierz Oświadczenie (załącznik)Pobierz […]

Czytaj dalej…

Inspektor Ochrony Danych IOD ogł. nr 4/2021

Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 4/2021 Inspektor Ochrony Danych   Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 4/2021 Inspektor Ochrony DanychPobierz 1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 21 września 2021 roku NABÓR DBFO nr 4/2021Pobierz Oświadczenie (załącznik)Pobierz […]

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.216.2021.MPR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zapytanie ofertowe dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy DBFO-XV.261.216.2021.MPR. Data składania ofert – do 18.08.2021 r. r. do godziny 12:00.   1. Zapytanie ofertowe Pobierz 2. Opis przedmiotu zamówieniaPobierz 3. Formularz cenowyPobierz 4. UmowaPobierz […]

Czytaj dalej…

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego (serwer) DBFO-XV.261.205.2021.MPR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego (serwer) dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy DBFO-XV.261.205.2021.MPR. Data składania ofert – do 13.08.2021 r. r. do godziny 12:00” 1. Zapytanie ofertowe Pobierz 2. Opis przedmiotu zamówieniaPobierz 3. Formularz cenowy Pobierz 4. UmowaPobierz 5. Klauzula informacyjna- […]

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.163.2021.MPR

  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego   Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowegoPobierz   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz   Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.163.2021.MPR   1. zapytanie ofertowe Pobierz 2. opis przedmiotu zamówieniaPobierz 3. formularz cenowyPobierz 4. UmowaPobierz 5. Klauzula informacyjna – OferenciPobierz […]

Czytaj dalej…

Skip to content