Autor: padmin

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego DBFO-PZP/ZO/10/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego DBFO-PZP/ZO/10/2022

  Zmiana terminu składania ofert – do 30.09.2022 r. do godziny 13:00 1. Zmiana terminu składania ofert Pobierz   Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Data składania ofert...

Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych ogł 5/2022

Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych ogł 5/2022

1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 12.08.2022 roku   Ogł.5/2022 Pracownik ds. płac i ubez. społ.Pobierz Oświadczenie (załącznik)Pobierz

Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych nr 4/2022

Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych nr 4/2022

1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 12.07.2022 roku Zakończone postępowanie rekrutacyjne   Zakończone postępowanie rekrutacyjnePobierz Ogł.4/2022 Pracownik ds. płac i ubez. społ.Pobierz Oświadczenie...

Pracownik ds. planowania ogł. nr 3/2022

Pracownik ds. planowania ogł. nr 3/2022

1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 12.07.2022 roku Zakończone postępowanie rekrutacyjne   Zakończone postępowanie rekrutacyjnePobierz Ogłoszenie nr 3/2022 Pracownik ds. planowania Pobierz Oświadczenie...

Pracownik ds. planowania ogł. nr 2/2022

Pracownik ds. planowania ogł. nr 2/2022

1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o pracę, termin składania do 20.06.2022 roku Zakończone postępowanie rekrutacyjne   Zakończone postępowanie rekrutacyjnePobierz Ogłoszenie nr 2/2022 Pracownik ds. planowania Pobierz Oświadczenie...

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.97.2022.MPR

Zapytanie ofertowe na stronę internetową DBFO Wilanów DBFO-XV.261.97.2022.MPR

Data składania ofert – do 20.05.2022 r. r. do godziny 12:00   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów...

Zamówienie na dostawę papieru kserograficznego dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy DBFO-PZP/ZO/03/2022

Zamówienie na dostawę papieru kserograficznego dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy DBFO-PZP/ZO/03/2022

– termin składania ofert do 22.04.2022 r. do godz. 12:00   Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze ofertyPobierz   Uzupełnienie OPZ – papier xero Uzupełnienie OPZ – papier xeroPobierz Zamówienie na dostawę papieru...

Zamówienie na dostawę środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 2022/BZP 00106561/01

Zamówienie na dostawę środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 2022/BZP 00106561/01

– termin składania ofert do 29.04.2022 r. do godz. 12:00 Informacja o dokonaniu czynności powtórzonych, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania Informacja o dokonaniu… Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty Pobierz Informacja...

Zamówienia Plany 2022

Zamówienia Plany 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st.Warszawy Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidziany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna...

Pracownik ds księgowości ogł nr 1/2022

Pracownik ds księgowości ogł nr 1/2022

Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 1/2022 Pracownik ds księgowości   Zawiadomienie o wyniku zakończonej rekrutacji nr 1/2022 Pracownik ds księgowościPobierz 1 etat , Miejsce zatrudnienia: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 4, umowa o...