Wyniki naborów

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 10/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Aneta Turska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownik ds. księgowości (nr 09/2019) na 1 etat
w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia. Uzasadnienie wyboru: żaden z kandydatów nie spełnił w oczekiwanym stopniu wymagań stawianych podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 08/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Barbara Dąbrowska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 07/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pan Andrzej Maciejewski – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru – umowa zlecenie –
Pracownik ds. płac i ubezpieczeń społecznych (nr 06/2019)

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru – umowa zlecenie –
Pracownik ds. księgowości (nr 05/2019)

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
p.o. Kierownika Działu Płac (nr 04/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Beata Kalupa – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 03/2019) na 1 etat

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Małgorzata Czerniszewska – miejsce zamieszkania Chynów

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. planowania, analiz i sprawozdawczości (nr 02/2019) na 1 etat w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pan Piotr Klukowski – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. finansowych (nr 15/2018) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Marzena Mazurek – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 14/2018) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pan Bogusław Alencewicz – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 13/2018) – 1 etat – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Pani Iwona Biernat – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik ds. księgowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 12/2018) – 0,5 etatu – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 11/2018) – 1 etat – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Żaden z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych na w/w stanowisko urzędnicze.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 10/2018) – 0,5 etatu – w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko urzędnicze.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Pracownik ds. księgowości (nr 09/2018) w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 4, bud. B, 02-797 Warszawa nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:  Żaden z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych na w/w stanowisko urzędnicze.