Ustawy

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2027 z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458)
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm )
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm. )
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm .)
 7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1900 z późn. zm. )
 8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669)
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 10. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 z późn. zm.)